Woinnin syntytarina

Me Wointilaiset olimme toisistamme aluksi tietämättä keränneet osaamista ja lähestyneet ongelmaa eri näkökulmista, seuranneet kansallista keskustelua ja valmistelutyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi Suomessa.

Jorma Winter: ”Lääketeollisuudessa työskennellessäni hyödynsin palveluliiketoiminnan teorioita ja palvelumarkkinoinnin metodeja osana tuotemarkkinointia. Tässä työssä menin syvälle asiakasorganisaatioiden toimintaprosesseihin ja pohdin tekijöitä, joilla parantaa hoitoprosessin lopputulosta – parempaa hoitoa ja pienempiä kustannuksia. Yhdessä asiakasorganisaation kanssa etsimme ratkaisuja resurssitehokkaampiin toimintamalleihin ja palveluketjun ongelmakohtiin, joissa potilailla oli riski pudota ulos hoidon piiristä.

Nälkä kasvoi syödessä – aikaisempi kokemukseni lisättynä kansallisen sote-keskustelun sisällöllä: toisiolaki, sosiaali- ja terveyspalveluiden lähentyminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistyminen sekä uusi tapa rahoituksen järjestämiseen tuotti liikeidean: Vaikuttavampi palveluketju digisovelluksineen – ennaltaehkäisy mukaan lukien – palveluketjun reaaliaikainen kustannus- sekä terveysvaikutusten seuranta ja ennusteet väestötasolla, sekä tietojohtamisen sovellus organisaation kaikille tasoille. Vaikuttavuuden todentaminen tulisi olemaan kohta mahdollista ja sille olisi suuri yhteiskunnallinen tilaus. Siitä alkoi osaajien ja kumppaneiden etsintä systeemisen palvelukokonaisuuden rakentamiseksi.”

Sakari Ranta: ”Olimme pitkään tehneet maksamiseen ja asiakkaiden palkitsemiseen liittyviä toteutuksia ja ymmärsimme, että samoja teknisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää hyvinvointia ja terveyttä edistävien elintapojen muuttamisessa ja juurruttamisessa kansalaisiin. Ymmärsimme, että yhdistämällä AI-komponentti ratkaisuumme pystymme suosittelemaan käyttäjille terveellisempiä ruokakoreja sekä pieniä tekoja, jotka edistävät henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Samalla voidaan huomioida yksilön oma muutoshalukkuus ja toisaalta tarjota menettelyjä, mitkä ovat tehonneet muille vertaisille. Tärkeintä on sitouttaa käyttäjät palveluun palkitsemalla tavoitteiden saavuttamisesta.

Tapasin Jorman THL:n seminaarissa ja kuulin hänen esityksensä Woinnin suunnitelmista liittyen hoitoprosessien analysointiin ja kehittämiseen sekä kokonaiskuvan tarjoamiseen kustannuksista ja hoitotasojen kehityksestä. Ymmärsin heti, että yhdistämällä meidän ennaltaehkäisyratkaisut ja Woinnin analyysi- ja kehitysmenetelmät saataisiin ratkaistua SOTE-puolen pääongelma: kasvavat potilasmäärät ja kohoavat hoitokustannukset. Woinnin ratkaisulla pystymme takaamaan vähemmän potilaita ja enemmän hoitoa samalla rahalla.”

Markku Vielma: ”Olen jo pitkään kaivanut ja kairannut potilastietojärjestelmiin kerääntynyttä dataa jalostaen sitä tarvitseville havainnolliseen muotoon. Pohjoisen sairaanhoitopiireille (OYS Erva) olen ollut rakentamassa erikoissairaanhoidon hoitotietoja ja potilaskohtaiset kustannukset sisältävän tietovaraston, sekä sen päälle toteuttanut kuntalaskutusjärjestelmän ja useita analysointisovelluksia. Tuo tietovarasto alkaa olla  aarreaitta lääketieteelliselle tutkimukselle, koska siellä on tiedot jo pitkältä ajalta.

Silti diabeteksen hoito on sellainen yksittäinen alue, jonka parissa olen (toistaiseksi) kunnianhimoisimmat työsaavutukseni tehnyt. Tuon kalliiksi tulevan ja hyvin yleisen taudin hoito lisäsairauksineen tulisi laittaa tässä maassa paremmalle tolalle. Ja siihen on kaikki eväät olemassa! Se onnistuu, kunhan hoitoammattilaisten käyttöön saadaan faktat siitä, missä omassa hoitoyksikössä mennään, mitä pitäisi tehdä ja miten tekeminen vaikuttaa hoitotasapainoon, lisäsairauksien ilmaantuvuuteen ja kustannuksiin.

Jormaan törmäsin ensimmäisen kerran kihdin hoitopolkujen kautta. Siitä päästiin aika äkkiä diabeteksen hoitopolkuja seuraamaan. Kun Jorma oli saanut nykyisen Wointi-porukan läjään, alkoi näyttää vahvasti siltä, että nyt meillä on kaikki tarvittava tietämys ja taidot: laitetaan ensin hoitopolut hallintaan diabeteksessa ja hyökätään sitten seuraavan terapia-alueen kimppuun! En uskalla jatkaa aiheesta enempää etten innostu liikaa.”