Woinnin oma väki

Jorma Winterilla on vajaan kahden vuosikymmenen kokemus lääketeollisuuden myynnin, myynnin johtamisen ja myyntiorganisaation kehittämistehtävistä. Jatkokouluttautumisen kautta kiinnostus uuden arvonluonnin tuottamiseen, liiketoimintakonseptointiin, verkostojohtamiseen, palveluliiketoimintaan ja digitaalisuuden/datan hyödyntämiseen. Intohimona vaikuttavuusperusteisen markkinan rakentaminen sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille digitaalisuutta ja avointa liiketoimintaverkkoa hyödyntämällä.

Markku Vielma on toiminut pitkään terveydenhuollon tietojärjestelmien tuotekehitystehtävissä suunnittelijan ja arkkitehdin rooleissa. Erikoisosaamista hänellä on tiedolla johtamisen, tiedon visualisoinnin, analysoinnin ja raportoinnin järjestelmistä sekä tietokannoista ja tietovarastoinnista. Diabeteksen hoidon laatu, hoidon kustannukset ja vaikuttavuus sekä esimerkiksi komplikaatioiden ennustaminen ovat olleet  tärkeimmät mielenkiinnon kohteet viime vuosina.

Sakari Ranta on pitkään toiminut ICT-ratkaisujen parissa kotimaassa ja ulkomailla. Woinnissa Sakari vastaa ICT-puolesta erityisesti hyvinvointiin ja loppukäyttäjien mobiilisovelluksiin liittyen. Maksamisesta ja asiakkaiden palkitsemisesta kertynyttä kokemusta hän hyödyntää erityisesti tehokkaiden ja loppukäyttäjää sitouttavien sovellusten toteuttamisessa.

Pentti Pikkaraisella on pitkä kokemus rahoitusmarkkinoilta lähinnä julkisesta sektorista. Hän tuntee hyvin valtionhallintoa ja poliittista päätöksentekoa. Hänellä on laaja kontaktiverkosto sekä kotimaassa että ulkomailla. Pentillä on vankka akateeminen tausta ja hän toimii työelämäprofessorina Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Perttu Pölönen on futuristi, kirjailija ja keksijä. Hän on opiskellut tulevaisuuden megatrendejä Piilaaksossa, perustanut opetusalan yhtiön Myanmariin ja noussut nopeasti yhdeksi Suomen suosituimmista luennoitsijoista. Perttu on kirjoittanut myös kaksi kirjaa tulevaisuuden taidoista. Huippuyliopisto MIT valitsi Pölösen 35 lupaavimman alle 35-vuotiaan innovaattorin joukkoon Euroopassa.

Markku Saraheimo on lääketieteen tohtori, sisätautien erikoislääkäri ja hänellä on diabeteksen hoidon erityispätevyys. Hän on toiminut Suomen Diabetesliiton varapuheenjohtajana ja Kansainvälisen Diabetesliiton Euroopan (IDF-Europe) hallitukseen Pohjoismaiden edustajana. Siellä hänen vastuualueeseensa kuuluivat mm. tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, tyypin 1 ja 2 diabeetikoiden hoidonohjaus ja lääkärien ja hoitajien koulutus Euroopan alueella. Luottamustehtävien ohella Markku on pitänyt kliinistä osaamistaan ajan tasalla pitämällä diabetesvastaanottoa.

”Hyvää ihmisen hoitoa ajatellen me tarvitsemme jatkossa laaja-alaisempaa tietojen yhdistämistä ja analysointia mahdollisista eri tietolähteistä, jotta saisimme hoidon kokonaisuudesta ja kustannuksista paremman käsityksen ja voisimme tämän tiedon kautta kohdentaa avun ja korjaustoimenpiteet oikea-aikaisesti oikeaan kohteeseen olemassa olevan yhdistetyn tiedon avulla”

Antti Iivanaisella on vuosikymmenien kokemus perusterveydenhuollosta sen eri tehtävissä. Johtamiskokemusta hänellä on pääkaupunkimme terveysematyön johtamiseen saakka, sekä  syvällistä näkemystä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kumppanuudesta hyvinvoinnin luojina. Viimeisen vuosikymmenen hän on toiminut eri tehtävissä suuressa asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta- ja käyttöönottohankkkeessa, aina hankkkeen alullepanosta saakka. Hän on erityisen kiinnostunut, mutta myös huolestunut kansanterveydestä ja sen yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Digitaaliset palvelut ovat ainoa riittävästi skaalautuvana keino ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen, tiedolla hoitamiseen. Tosielämän tieto (RWD) ja  siitä kumpuava tosielämän näyttö (RWE) ovat tiedolla hoitamisen perusta. Jotkut pitävät Anttia kovin innovatiivisena. Koulutukseltaan hän on yleislääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja hänellä on terveydenhuollon tietojärjestelmien erityispätevyys.

Päivi Hokkanen, KTT, on koko työikänsä toiminut IT-tehtävissä, joista noin 20 vuotta tietohallintojohtajana yksityissektorilla ja niistä viimeisimmät vuodet kehitysjohtajana julkishallinnossa. Päivillä on laaja kokemus asiakassektorilta useammalta toimialalta, mutta myös IT-toimittajapuolelta. Tällä hetkellä Päivi toimii hallitusammattilaisena MPY Yrityspalvelut Oyj:ssä ja Wointi Oy:ssä sekä ICT Leaders Finland ry:ssä.

Ari Niemelä on toiminut vajaat kolmekymmentä vuotta monipuolisesti yritysjuridiikan parissa pääosin yritystoiminnan kehittämiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen liittyen. Sitä ennen hän oli rahoituspuolen johtotehtävissä vajaa kuusi vuotta perehtyen erityisesti yritystoiminnan rahoittamiseen.

Harri Widingilla on pitkä ja tuloksekas kokemus finanssisektorin johtotehtävistä niin pankki-, varainhoito- kuin vahinkovakuutus -toimialoilta. Harrilla on laaja kontaktiverkosto yli toimialojen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hänellä on syvällinen ymmärrys liiketoimintastrategioiden kehittämisestä ja implementoinnista. Harri on ollut myös mukana kehittämässä ja auttamassa startup yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja käynnistämisessä sekä varainhankinnassa.

Arto Lukkarin vastuualueeseen kuuluvat yhteiskuntasuhteet. Artolla on pitkä historia yhteiskunnan asioiden seuraamisesta ja hän on vuosikymmenten aikana tutustunut suomalaisen yhteiskuntarakenteeseen ja sen toimintaan.

Mika Vehviläisellä on pitkä lääketeollisuuskokemus, yhteensä noin parikymmentä vuotta erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Mika tuntee hyvin teollisuuden ja terveydenhuollon prosessit – myös Lean Six Sigman näkökulmasta. Mika on toiminut lisäksi noin viiden vuoden ajan PK-sektorin yritysten liiketoiminnan kehittämisessä.

Tuukka Uusheimolla on pitkä ja monipuolinen historia tietotekniikan saralta, jo neljältä vuosikymmeneltä. Siihen mahtuu kaikkea mielenkiintoista lasersäteen simulaatio-ohjelmiston kehityksestä aina uusmediatoimiston teknologiajohtajan pestiin. Kliinisen tutkimuksen ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa hän on tehnyt työtä vuodesta 2008, auttaen ja tukien heidän tietoteknisissä tarpeissaan. Tuukalla on kokemusta niin mikroyrityksistä, korporaatioista ja sairaanhoitopiirien IT osastoista, kuin potilas- ja asiakastietojärjestelmien toimittajista. Molemmin puolin pöytää.