Mitä Woinnista puhutaan

Antti Huttu-Hiltunen
PPSHP:n entinen puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu

”Uusia innovaatioita ja terveydenhuollon palvelutuotannon vaikuttavuuden nostoon tähtääviä avauksia kaivataan, jotta lisääntyvään hoidon tarpeeseen ja kustannushaasteisiin voidaan vastata. Wointi näyttäisi palvelukokonaisuudellaan vastaavan haasteeseen uskottavan oloisesti diabeteksenhoidon alueella.”


Paula Risikko
kansanedustaja, terveystieteiden tohtori

Wointi-palveluilla voidaan saavuttaa lisää laatua ja vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vaikuttavuudesta hyötyvät ennen kaikkea potilaat, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ja -johto. Wointi-palveluja hyödyntämällä lisätään myös palvelujen kustannusvaikuttavuutta, mikä on tärkeää tehtäessä eettisesti kestäviä päätöksiä tilanteissa, jolloin on mietittävä myös rahojen riittävyyttä.”


Katja Hänninen
Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, Raahe

”Terveys on asia, jonka arvon ymmärtää usein liian myöhään. Nykyaikainen teknologia ja yksilölliset hoitopolut mahdollistavat kuitenkin sen, että sairaudesta huolimatta voimme elää täysipainoista ja hyvää elämää. Wointi Oy tarjoaa terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden hoidon digitaalisia tukipalveluita, lisäsairauksia ennaltaehkäiseviä digitaalisia elämäntapapalveluita ja terveydenedistämisen palveluja. Tässä hyvinvointipaketissa yhdistyy terveyden kannalta kaikki olennainen tieto. Asiakkaan kannalta säästyy aikaa ja rahaa ja mikä parasta, optimaalisen henkilökohtaisen sairauden hoidon ansiosta elämänlaatu todennäköisesti paranee huomattavasti. Yhteiskunnan näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien käyttö kohdistuu järkevästi, kun pääpaino siirtyy erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevien palveluiden tuottamiseen. Tämä on sekä taloudellisesti että inhimillisesti yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.”